Колко години вашата компания произвежда такъв продукт?

2022-03-19

Въпрос: Колко години вашата компания е произвеждала този вид продукт?


О: Ние правим този вид продукт от четири години.