Какъв е вашият срок на плащане?

2022-03-19

Въпрос:Какъв е вашият срок на плащане?


A:Нашият срок на плащане се основава на FOB.