Кой е основният ви пазар? И какъв е процентът на всеки пазар спрямо общите продажби?

2022-03-19

Въпрос: Какъв е вашият основен пазар? И какъв е процентът на всеки пазар спрямо общите продажби?


О: Китай 40% Европа и САЩ, Югоизточна Азия 30% Близкия изток пазар 30%.