Колко души са във вашия екип за научноизследователска и развойна дейност и колко във вашия екип за качество?

2022-03-19

Въпрос: Колко души във вашия екип за научноизследователска и развойна дейност и колко във вашия екип за качество?

A: R & D екипът има 19 души, екипът за качество има 16 души.