Какъв е средният брой иновационни продукти, които управлявате успешно за клиентите си годишно?

2022-03-19

В: Какъв е средният брой иновационни продукти, които управлявате успешно за клиентите си годишно?


A: 20 вида.