Моля, посочете името на производствените линии/оборудването и количеството за всяка стъпка от процеса и каква е текущата степен на използване на вашето оборудване (текуща продукция/общ капацитет)?

2022-03-19

Въпрос: Моля, посочете името и количеството на производствените линии/оборудването за всяка стъпка от процеса и каква е текущата степен на използване на вашето оборудване (текущ изход/общ капацитет)?


A: Модулация: 15 единици, Потискане: 57 комплекта оборудване, Пълнене: 12 комплекта оборудване, Степен на използване на оборудването: 60%.